• ایران، نیشابور، کیلومتر ۱۰ جاده کاشمر

  • ۰۵۱-۴۲۲۴۵۰۰۰


  • ۵۰۰۰۲۰۶۰۸۸۸


  • info[at]novbardairy.com